Kategorier
Okategoriserade

Hyra bolagsjurist – ta in en expert under begränsad tid 

Oavsett bransch och oavsett storlek på ett företag så finns det alltid en massa gemensamma nämnare. En typiskt sådan handlar om risktagande och om att utesluta så många risker som möjligt inom den egna verksamheten. 

Tyvärr ser man emellertid att många tar risker utan att vara medvetna om det. Man begår misstag i samband med exempelvis upprättande av avtal, man hanterar arbetsrättsliga frågor på ett felaktigt sätt och man genomför affärer utan att gå igenom vad det egentligen är för typ av avtal man skrivit under. 

Detta ökar också riskerna dels för att hamna i rättsliga knipor, men även att man riskerar att hamna i tidskrävande och ovissa tvister mot exempelvis en kund, en investerare eller en affärspartner. 

Fördelar med att hyra bolagsjurist 

Genom att ta hjälp av en bolagsjurist så gör man rätt redan från början. Man får professionell hjälp med att upprätta, tolka och granska olika avtal, man får rådgivning i samband med affärer – och man får en person som kan sköta alla typer av förhandlingar. 

En extra lönepost? Inte nödvändigtvis och inte en permanent sådan. Idag kan man välja att hyra bolagsjurist och genom detta – under en viss tid och exempelvis i samband med större affärer och transaktioner – få juridisk spets inom företaget. Det är en perfekt lösning för i synnerhet mindre företag, men även större sådana har mer och mer gått över till denna typ av lösning. 

Att välja en bolagsjurist under en mer begränsad period har visat sig vara ett alternativ som faller väl ut hos de flesta företag. Givetvis finns även fördelar i att ha en bolagsjurist som fast anställd, men att hyra en sådan är definitivt ett alternativ att överväga. Oavsett: du kommer att ha nytta av den kompetensen. Att göra fel kan kosta både pengar och anseende. En bolagsjurist hjälper ditt företag att göra rätt redan från början.