Kategorier
Skyltar

Skyltar för både information och vägvisning

De flesta förknippar ordet skyltar med vägvisning för trafiken. Skyltar går också att använda för informativa ändamål där andra behöver ha information.

Att nå ut med information kan i dagens samhälle vara svårt. På många ställen finns det många reklamskyltar som nästintill smutsar ner miljön för att viktiga budskap på skyltar ska synas. Därför är det viktigt att fundera på vilket budskap det ska vara på skylten för att synas. Färgval och typsnitt kan också vara viktiga för att få fram informationen.

En skylt ska lätt kunna avkodas med ögat så att man får med den viktigaste informationen på ett ögonblick. Ska man sätta upp skyltar på ett sjukhus som anger hur man går för att hitta till olika vårdinrättningar behöver tydligheten vara A och O. En tydlig pil i vilken riktning samt en enkel förklarande text där det exempelvis står ”röntgen”. Under pandemin med covid gick det ut med hur viktigt det var att tvätta händerna.

Skyltar med tydliga visuella budskap

Även om det alltid är viktigt var det först nu som många faktiskt förstod hur baciller sprids. Ska man sätta upp skyltar som påminner folk om att tvätta händerna noggrant på en toalett så gäller andra regler. På en toalett tar man ofta lite tid på sig och man kan följaktligen också ha lite mer text på skylten.

Visuell kommunikation med text kommer att göra skyltarna tydliga och informativa för att besökande ska göra rätt. Skyltar kan ha en väldig genomslagskraft när det kommer till tyst kommunikation. Den tysta kommunikationen med hur man tvättar händerna under pandemin är ett bra exempel på den. Behöver man få fram enkla och tydliga budskap om något så är välutformade skyltar perfekta att tillgå. Med rätt design på skylten så att den är tydlig kommer mottagarna enkelt att förstå budskapet.

Ta reda på mer om skyltar på https://www.skyltodekor.se/.